Nhà cung cấp dịch vụ tiện ích công cộng của China Mobile, China Unicom, China Telecom

banner13

Thâm Quyến Chilink IoT Technology Co., Ltd. sau đây được gọi là Chilink.

Ngày nay, cuộc cách mạng công nghệ thông tin với đặc trưng là số hóa, mạng và trí tuệ hóa đang bùng nổ. Việc tích hợp và phát triển công nghệ thông tin thế hệ mới và các lĩnh vực truyền thống đã trở thành xu thế chung.

Là thị trường M2M và đầu tàu công nghệ của ngành Internet of Things, Chilink đã trở thành đối tác của China Mobile, China Telecom và China Unicom trong nhiều năm.

Internet of Things đã phát triển ở Trung Quốc gần mười năm. Trong nhiều năm qua, Chilink đã đầu tư rất nhiều vào thiết kế, R&D, sản xuất, kinh doanh và tích hợp đổi mới dịch vụ cho các hệ thống truyền thông dữ liệu di động IoT. Thu thập, truyền dữ liệu và phân tích dữ liệu lớn dựa trên hoạt động kinh doanh cốt lõi của IoT một cửa, thiết bị trực tuyến, dữ liệu trực tuyến, dịch vụ trực tuyến và được kết nối trên hàng triệu thiết bị trên toàn thế giới.


Thời gian đăng: tháng 4-12-2021