Nông nghiệp thông minh

 • Smart Agriculture Internet of Things

  Nông nghiệp thông minh Internet of Things

    Nông nghiệp thông minh Internet vạn vật 1 、 Nền tảng của ngành Việc hiện thực hóa Internet vạn vật trong lĩnh vực nông nghiệp, một mặt, là sự trưởng thành ngày càng tăng của công nghệ Internet vạn vật, mặt khác, là nhu cầu phát triển trong tương lai của nông nghiệp hiện đại. ...
  Đọc thêm
 • Smart animal husbandry remote monitoring and control system

  Hệ thống giám sát và điều khiển từ xa chăn nuôi thông minh

  Trong quá trình phát triển chăn nuôi những năm gần đây, người chăn nuôi chủ yếu gặp nhiều thách thức như: chi phí chăn nuôi tăng, áp lực môi trường ngày càng cao, hạn chế về nguồn lực, cạnh tranh quốc tế gay gắt, tình hình phòng chống dịch bệnh gia súc gay gắt ...
  Đọc thêm
 • Heat Pump Internet of Things

  Máy bơm nhiệt Internet of Things

  Máy bơm nhiệt Giải pháp Internet of things 1. Nền tảng chương trình Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế tiết kiệm năng lượng quốc gia, theo xu hướng người tiêu dùng dần ưa chuộng các sản phẩm thân thiện với môi trường và hiệu quả hơn, nhu cầu chung về cổng điều khiển từ xa PLC cho máy bơm nhiệt .. .
  Đọc thêm
 • Agricultural Machinery and Equipment Internet of Things

  Máy móc và thiết bị nông nghiệp Internet of Things

  Giải pháp Internet vạn vật cho máy móc và thiết bị nông nghiệp 1 、 Nền tảng ngành Việc ứng dụng, quản lý và dịch vụ máy móc và thiết bị nông nghiệp có đặc điểm là phạm vi rộng, tính kịp thời và phân bố theo vùng rõ ràng. Cổng điều khiển từ xa PLC ...
  Đọc thêm