Trình độ chuyên môn

Danh dự Doanh nghiệp

Đơn vị thành viên của Hiệp hội Công nghiệp Phần mềm Thâm Quyến

Công nghiệp máy tính Thâm Quyến Đơn vị thành viên cấp 5A

Chứng chỉ sản phẩm phần mềm

Đơn vị thành viên của Hiệp hội Internet of Things Quảng Đông

Đơn vị thành viên của Hiệp hội Công nghiệp Vận tải Thông minh Thâm Quyến

先进证书)

Doanh nghiệp tiên tiến Thâm Quyến trong sản xuất an toàn

Trình độ chuyên môn

ISO9001: 2015

Chứng chỉ CCC

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Chứng nhận ROHS

Giấy chứng nhận kiểm tra sản phẩm

PHẦN MỀM