Máy chủ nối tiếp

 • Serial Server

  Máy chủ nối tiếp

  Máy chủ nối tiếp ChiLink IOT SS2030, hỗ trợ một thiết bị giao diện RS232 hoặc RS485 duy nhất, hỗ trợ truyền WiFi hoặc Ethernet có dây hoặc truyền giao thức tùy chỉnh trong suốt.

  Loạt sản phẩm này có thể được sử dụng rộng rãi trong tự động hóa công nghiệp, năng lượng điện, giao thông thông minh, hệ thống kiểm soát truy cập, hệ thống chấm công, hệ thống bán hàng tự động, hệ thống POS, hệ thống tự động hóa tòa nhà, hệ thống ngân hàng tự phục vụ và giám sát phòng máy tính viễn thông.

 • Serial Server SS2030

  Máy chủ nối tiếp SS2030

  Nó hỗ trợ thiết bị giao diện RS232 hoặc RS485 kênh đơn, truyền WiFi hoặc Ethernet có dây trong suốt hoặc truyền giao thức tùy chỉnh. Dòng sản phẩm này có thể được sử dụng rộng rãi trong tự động hóa công nghiệp, năng lượng điện, giao thông thông minh, hệ thống kiểm soát ra vào, hệ thống chấm công, hệ thống bán hàng tự động, hệ thống POS, hệ thống tự động hóa tòa nhà, hệ thống ngân hàng tự phục vụ, giám sát phòng viễn thông. Thiết kế công nghiệp Bộ xử lý MIPS 32-bit công nghiệp hiệu suất cao được sử dụng ...